Bedrijfsfilosofie en -beleid

Met onze partners meegroeien

Bedrijfsfilosofie

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1972, is het onze filosofie geweest om contact te zoeken met onze klanten, naar ze te luisteren en ons aanbod consistent aan hun behoeften aan te passen. Met deze filosofie zijn we met onze klanten meegegroeid en zijn we een van de grootste totaalleveranciers van automotive parts en accessoires geworden - wereldwijd.

Vandaag de dag vertrouwen distributiepartners en de klanten van hun werkplaatsen, leveranciers en serviceproviders van over de hele wereld op "Met onze partners meegroeien".

Om te zorgen dat we dit vertrouwen niet beschamen en we onze visie en doelstellingen behalen, werken de medewerkers van Diesel Technic Group elke dag nauw samen!

Onze missie is om onze klanten betrouwbare merkproducten en diensten te bieden die duidelijke voordelen met zich meebrengen.

Bedrijfsbeleid

Het hoofdkantoor van de internationaal opererende Diesel Technic Group zit in Kirchdorf (Duitsland). De belangrijkste activiteiten van Diesel Technic zijn ontwikkeling, productie, handel en logistiek van automotive parts en -accessoires.

De Raad van Bestuur is vastbesloten het geïntegreerd managementsysteem (IMS) in stand te houden en voortdurend te verbeteren, en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Het management en de leiding van Diesel Technic SE wordt uitgevoerd volgens de "Duitse Overheidscode voor Bedrijven", met speciale in achtneming van de "Overheidscode voor Familiebedrijven", waarin richtlijnen omschreven worden die ontwikkeld zijn voor toekomsgericht, duurzaam en waarde-georiënteerd bedrijfsmanagement.

Het bedrijfsbeleid van Diesel Technic omvat de gebieden kwaliteitsborging, milieubescherming, gezondheid en veiligheid op het werk en informatiebeveiliging.

Doelstellingen/managementexpertise/verantwoordelijkheid

De bedrijfs- en procesdoelstellingen zijn afgeleid van het bedrijfsbeleid en worden daaruit geïmplementeerd. Onze managers nemen de verantwoordelijkheid op zich om deze doelen gezamenlijk te bereiken en om zich te identificeren met de kernwaarden van het bedrijf. Deze doelstellingen worden geïmplementeerd in overeenstemming met alle wettelijke en andere vereisten en in lijn met de methodologie van procesmatig en risicogebaseerd denken en handelen.

Kwaliteit

Kwaliteit is onze verplichting ten opzichte van onze klanten. Ons succes wordt afgemeten aan de manier waarop we aan de eisen van de klant voldoen. Een zorgvuldige planning, grondige voorbereiding en strikte toepassing van onze kwaliteitsborgingsmaatregelen voorkomt fouten of minimaliseert het risico dat deze ontstaan.

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Ons doel is om de veiligheid en gezondheid van onze werknemers op het werk te waarborgen en voortdurend te verbeteren. Dit doen we door risico's te voorkomen en te elimineren en door andere gezondheids- en veiligheidsmaatregelen uit te voeren op het werk.

Een succesvolle veiligheid op het werk hangt af van de betrokkenheid en participatie van de werknemers. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar collega's. Alle ongevallen zijn te voorkomen.

Milieubescherming

Het is onze plicht om bij te dragen aan de bescherming van het milieu en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Producten, processen en methoden worden onderworpen aan milieurisicobeoordelingen en worden voortdurend verbeterd om negatieve milieueffecten te voorkomen.

Informatiebeveiliging

Wij verbinden ons ertoe relevante informatie te beschermen tegen verlies van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Daartoe analyseren en classificeren wij de informatie die ons wordt toevertrouwd. Bedrijfskritische informatie, d.w.z. informatie die rechtstreeks verband houdt met onze kernprocessen of die van groot economisch belang is (zoals klantgegevens, constructiegegevens, enz.), is onderworpen aan primaire bescherming.

Klanttevredenheid

Onze klanten zijn onze partners. Zij bepalen het succes en het voortbestaan van ons bedrijf. Wij analyseren de wensen en taken van onze klanten en ontdekken manieren om betrouwbare, hoogwaardige oplossingen voor hen te vinden.

Tevredenheid van medewerkers

De kwalificatie, informatie en motivatie van alle medewerkers is een fundamentele voorwaarde voor het succes van onze onderneming. Daarom is het belangrijk om onze werknemers goed te informeren en om hen te ondersteunen bij het vergaren van de nodige kennis en vaardigheden door middel van training. De fundamentele basis van een hoog niveau aan tevredenheid wordt bereikt door een bedrijf dat vooruit kijkt en het ontwerp van een moderne werkomgeving.

Leveranciersbeheer

Onze leveranciers zijn belangrijke partners in de waardeketen en vormen de basis voor hoogwaardige en veilige producten, wat de reden is waarom we veel belang aan hun geschiktheid hechten. Kwaliteit, milieu en veiligheid bij het werk zijn belangrijke aspecten bij het selectieproces en deze worden regelmatig gecontroleerd. We doen er alles aan om de samenwerkingsprocessen op een hoog niveau te houden, waarbij we voor onze zakelijke relaties streven naar een ‘beveiligde status’.

Voortdurende verbetering

Wij trekken de status quo in twijfel, leren van onze fouten en zoeken naar toekomstgerichte oplossingen om de kwaliteit en het concurrentievermogen van onze producten en diensten voortdurend te verbeteren.

Groei

We zetten ons in om de groei van het bedrijf actief te stimuleren en deze economisch veilig te stellen.  Veranderingen in de markt beschouwen wij als een kans, ook om verdere strategische maatregelen te identificeren en definiëren. Aan de hand van gemotiveerde werknemers, moderne technologieën, innovatie en doorlopende verbeteringen, verzekeren we economische onafhankelijkheid en het bestaan van het bedrijf op de lange termijn.

Behoud van marktaandeel/winst

We willen duidelijke concurrentievoordelen creëren en winst genereren - voor onze klanten en voor onszelf. Wij streven ernaar een betrouwbare partner te zijn op het gebied van kwaliteit, milieubescherming, gezondheid en veiligheid op het werk en informatiebeveiliging.

Crisisbeheer

We zetten ons in om het doorlopende bestaan van het bedrijf te verzekeren door op een systematische manier met crisissituaties om te gaan. Door snel problemen te identificeren, maatregelen in te plannen en te implementeren om problemen op te lossen en voortdurend de resultaten te bewaken, evenals de effectiviteit van de maatregelen te controleren, pogen we zo snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie en negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Toepassingsgebied van het IMS

Het geïntegreerde managementsysteem omvat de ontwikkeling, productie, handel, service en logistiek van automotive parts en accessoires.

De reikwijdte van het geïntegreerde managementsysteem wordt bepaald voor Diesel Technic met het hoofdkantoor in het industriepark in Kirchdorf.

Ons geïntegreerd managementsysteem omvat externe kwesties zoals upstream-processen met betrekking tot de aanschaf van reserveonderdelen voor bedrijfsvoertuigen, grondstoffen en energie. Daarnaast worden vereisten van het IMS ook over de fysieke locatiegrenzen heen gedefinieerd voor downstreamprocessen zoals afvalverwerking en uitbestede processen zoals co-packing. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de resultaten van de analyse van het ondernemingsklimaat en andere bindende verplichtingen.

Het centrale punt van het informatiebeveiligingsbeheer is het beveiligen van de systemen en gegevens die noodzakelijk zijn om de activiteiten uit te voeren (bijv. MS ADDS, terminal server, ERP, WMS, webshop, communicatieverbindingen) en de infrastructuur die noodzakelijk is om de diensten te realiseren.

Zowel juridisch bindende verplichtingen als bindende verplichtingen die voortvloeien uit klantrelaties, leveranciersrelaties of arbeidsovereenkomsten vallen binnen het toepassingsgebied van IMS.

Er zijn geen uitzonderingen in de vereisten van de beheersystemen, alle vereisten zijn geïmplementeerd en actief.

browser hint

Your browser version is outdated. Please update your browser. We recommend Google Chrome for optimal use of the website.

Download