Menu

Bedrijfsfilosofie en -beleid

Met onze partners meegroeien

Bedrijfsfilosofie

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1972, is het onze filosofie geweest om contact te zoeken met onze klanten, naar ze te luisteren en ons aanbod consistent aan hun behoeften aan te passen. Met deze filosofie zijn we met onze klanten meegegroeid en zijn we een van de grootste totaalleveranciers van automotive parts en accessoires geworden - wereldwijd.

Vandaag de dag vertrouwen distributiepartners en de klanten van hun werkplaatsen, leveranciers en serviceproviders van over de hele wereld op "Met onze partners meegroeien".

Om te zorgen dat we dit vertrouwen niet beschamen en we onze visie en doelstellingen behalen, werken de medewerkers van Diesel Technic Group elke dag nauw samen!

Onze missie is om onze klanten betrouwbare merkproducten en diensten te bieden die duidelijke voordelen met zich meebrengen.

Bedrijfsbeleid

Het hoofdkantoor van de internationaal opererende Diesel Technic Group zit in Kirchdorf (Duitsland). De belangrijkste activiteiten van Diesel Technic zijn ontwikkeling, productie, handel en logistiek van automotive parts en -accessoires.

De Raad van Bestuur is vastbesloten het geïntegreerd managementsysteem (IMS) in stand te houden en voortdurend te verbeteren, en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Het bedrijfsbeleid van Diesel Technic omvat de gebieden kwaliteitsborging, milieubescherming en arbeids- en gezondheidsbescherming.

Doelstellingen/managementexpertise/verantwoordelijkheid

De bedrijfs- en procesdoelstellingen zijn afgeleid van het bedrijfsbeleid en worden daaruit geïmplementeerd. Onze managers nemen de verantwoordelijkheid op zich om deze doelen gezamenlijk te bereiken en om zich te identificeren met de kernwaarden van het bedrijf. Deze doelstellingen worden geïmplementeerd in overeenstemming met alle wettelijke en andere vereisten en in lijn met de methodologie van procesmatig en risicogebaseerd denken en handelen.

Kwaliteit

Kwaliteit is onze verplichting ten opzichte van onze klanten. Ons succes wordt afgemeten aan de manier waarop we aan de eisen van de klant voldoen. Een zorgvuldige planning, grondige voorbereiding en strikte toepassing van onze kwaliteitsborgingsmaatregelen voorkomt fouten of minimaliseert het risico dat deze ontstaan.

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Ons doel is om de veiligheid en gezondheid van onze werknemers op het werk te waarborgen en voortdurend te verbeteren. Dit doen we door risico's te voorkomen en te elimineren en door andere gezondheids- en veiligheidsmaatregelen uit te voeren op het werk.

Een succesvolle veiligheid op het werk hangt af van de betrokkenheid en participatie van de werknemers. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar collega's. Alle ongevallen zijn te voorkomen.

Milieubescherming

Het is onze plicht om bij te dragen aan de bescherming van het milieu en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Producten, processen en methoden worden onderworpen aan milieurisicobeoordelingen en worden voortdurend verbeterd om negatieve milieueffecten te voorkomen.

Klanttevredenheid

Onze klanten zijn onze partners. Zij bepalen het succes en het voortbestaan van ons bedrijf. Wij analyseren de wensen en taken van onze klanten en ontdekken manieren om betrouwbare, hoogwaardige oplossingen voor hen te vinden.

Tevredenheid van medewerkers

De kwalificatie, informatie en motivatie van alle medewerkers is een fundamentele voorwaarde voor het succes van onze onderneming. Daarom is het belangrijk om onze werknemers goed te informeren en om hen te ondersteunen bij het vergaren van de nodige kennis en vaardigheden door middel van training.

Voortdurende verbetering

Wij trekken de status quo in twijfel, leren van onze fouten en zoeken naar toekomstgerichte oplossingen om de kwaliteit en het concurrentievermogen van onze producten en diensten voortdurend te verbeteren.

Groei

Ons doel is om toekomstige groei te realiseren. Wij zien kansen in de veranderingen in de markt om onze mogelijkheden te benutten om nieuwe, innovatieve technologieën te ontwikkelen en te leveren.

Behoud van marktaandeel/winst

We willen duidelijke concurrentievoordelen creëren en winst genereren - voor onze klanten en voor onszelf. Wij streven ernaar een betrouwbare partner te zijn op het gebied van kwaliteit, milieubescherming en veiligheid en gezondheid op het werk.

Toepassingsgebied van het IMS

Het geïntegreerde managementsysteem omvat de ontwikkeling, productie, handel en logistiek van automotive parts en accessoires.

De reikwijdte van het geïntegreerde managementsysteem wordt bepaald voor Diesel Technic met het hoofdkantoor in Kirchdorf.

Ons geïntegreerd managementsysteem omvat externe kwesties zoals upstream-processen met betrekking tot de aanschaf van reserveonderdelen voor bedrijfsvoertuigen, grondstoffen en energie. Vereisten uit het IMS worden eveneens gedefinieerd voor downstream-processen, zoals afvalverwijdering. Deze vereisten gaan verder dan de grenzen van de fysieke locatie. Deze vereisten nemen ook de bevindingen van "DTDE_IMSH_4.1 - Inzicht in de organisatie en diens context" en andere bindende verplichtingen in acht.

Zowel juridisch bindende verplichtingen als bindende verplichtingen die voortvloeien uit klantrelaties, leveranciersrelaties of arbeidsovereenkomsten vallen binnen het toepassingsgebied van IMS. Zie ook "DTDE_IMSH_4.2 - Inzicht in de verwachtingen en behoeften van geïnteresseerde partijen"