Menu

Bedrijfsfilosofie en -beleid

Met onze partners meegroeien

Bedrijfsfilosofie

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1972, is het onze filosofie geweest om contact te zoeken met onze klanten, naar ze te luisteren en ons aanbod consistent aan hun behoeften aan te passen. Met deze filosofie zijn we met onze klanten meegegroeid en zijn we een van de grootste totaalleveranciers van automotive parts en accessoires geworden - wereldwijd.

Vandaag de dag vertrouwen distributiepartners en de klanten van hun werkplaatsen, leveranciers en serviceproviders van over de hele wereld op "Met onze partners meegroeien".

Om te zorgen dat we dit vertrouwen niet beschamen en we onze visie en doelstellingen behalen, werken de medewerkers van Diesel Technic Group elke dag nauw samen!

Onze missie is om onze klanten betrouwbare merkproducten en diensten te bieden die duidelijke voordelen met zich meebrengen.

Bedrijfsbeleid

Diesel Technic bedrijfs- en kwaliteitsbeleid

Wie zijn wij?

Het hoofdkantoor van de internationaal opererende Diesel Technic Group zit in Kirchdorf (Duitsland). De belangrijkste activiteit van Diesel Technic is de ontwikkeling, productie, handel en logistiek van automotive parts en accessoires.

Hoe onderscheiden we ons van onze concurrenten?

  • Focus op de productcategorie automotive parts en accessoires
  • Een compleet aanbod van merkproducten en complete service
  • Wereldwijde distributie van ons aanbod van merkproducten
  • We bieden onze klanten kundige ondersteuning en advies en snelle levering

Wat zijn onze middellange en lange termijndoelen?

  • Continu verbeteren van klant-, medewerkers- en leverancierstevredenheid op alle gebieden
  • Verder ontwikkelen van het productaanbod om zo volledig mogelijk te voldoen aan de klantbehoefte
  • Verbeteren van de bezorging (beschikbaarheid en leversnelheid) en zorgen voor duurzame productkwaliteit
  • Verder ontwikkelen en uitbreiden van wereldwijde dochterondernemingen om de markten zo goed mogelijk te kunnen bedienen
  • Continu vergroten van het verkoopvolume, rekening houdend met de noodzaak ook in de toekomst winstgevend te blijven

Diesel Technic milieubeleid

Het milieubeleid van Diesel Technic geldt voor alle medewerkers en aspecten van het bedrijf, personen die uit naam van het bedrijf werken en het publiek. Het gemeenschappelijke doel is om continu verbetering te realiseren op het gebied van bedrijfsmatige milieubescherming en milieuprestaties. Milieubescherming op zich, maar ook de gezondheid en veiligheid van medewerkers en sociale verantwoordelijkheid naar het publiek, zijn onderdeel van de doelstelling van het bedrijf. Net zoals het naleven van relevante wettelijke voorschriften en andere vereisten. Dit alles is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement.

Diesel Technic is ervan overtuigd dat het onderhouden van een leefbare omgeving niet alleen de verantwoordelijkheid is van de staat, maar van ieder bedrijf en van iedere persoon. Daarom streeft Diesel Technic er altijd naar gepaste maatregelen te nemen om alle huidige en toekomstige milieu-invloeden te onderzoeken en te evalueren, en om alle betrokken personen en partijen hier bewust van te maken en hun gedrag te sturen - voor zover zij in staat zijn invloed uit te oefenen - in de best mogelijke richting. Door de beste, economisch haalbare technologieën te gebruiken probeert het bedrijf milieuvervuiling zoveel mogelijk te vermijden of tot een minimum te beperken.

Diesel Technics beleid voor arbeids- en gezondheidsbescherming

Diesel Technic streeft ernaar haar medewerkers, onderaannemers en alle bezoekers een veilige en gezonde omgeving te bieden en haar uiteenlopende bedrijfsactiviteiten op een veilig manier uit te voeren.

Binnen het kader van het OHSAS 18001 arbeids- en gezondheidsbeschermingsmanagementsysteem, verbindt het bedrijfsmanagement zich ertoe letsel en ziekte, van welke soort dan ook, te voorkomen. Het management werkt continu aan verbetering van het arbeids- en gezondheidsbeschermingsmanagementsysteem zelf, en optimaliseert de bijbehorende arbeids- en gezondheidsbeschermingsdiensten. Het bedrijf verplicht zich eveneens alle wettelijke voorschriften die relevant zijn voor het bedrijf en andere vereisten waaraan zij is gebonden, na te leven.

Het bedrijfsmanagement, alle medewerkers en geautoriseerde derde partijen worden gevraagd om de inhoud van het arbeids- en gezondheidsbeschermingsmanagementsysteem te respecteren en na te leven, en zo het behalen van de gedefinieerde doelstellingen mogelijk te maken.

Toepassingsgebied van het IMS

Het toepassingsgebied van het geïntegreerde managementsysteem omvat de ontwikkeling, productie, handel en logistiek van automotive parts en accessoires.

De volgende locatie zit in het managementsysteem: Diesel Technic
Wehrmannsdamm 5-9
27245 Kirchdorf
Duitsland

Het geïntegreerde managementsysteem van Diesel Technic maakt gebruik van externe zaken, zoals upstream processen voor het inkopen van automotive parts en accessoires, hulpbronnen en energie. Het IMS definieert daarnaast vereisten voor downstream processen, zoals het verwijderen van afval, voorbij de fysieke grenzen van de locatie. De resultaten van de analyse van de bedrijfsomgeving en andere bindende verbintenissen worden hier onder andere in meegenomen.

Juridisch bindende documenten vallen binnen het toepassingsgebied van het IMS, net als bindende verbintenissen vanuit klantrelaties, leveranciersrelaties of zelfs arbeidscontracten.