DTQS-woordenlijst

Belangrijke termen uitgelegd in eenvoudige woorden

AQL AQL staat voor "Acceptance Quality Limit", oftewel "Kaders voor kwaliteitsacceptatie". Bij Diesel Technic wordt de inspectie van binnenkomende goederen uitgevoerd met inspectieschema's voor tests van proefproducten. De hier gebruikte partijomvang voor inspectie wordt vastgesteld op het minst acceptabele kwaliteitsniveau van een proces, het niveau van kwaliteitsacceptatie, AQL. Dit wordt berekend uit de tabellen van de norm DIN ISO 2859, die op zijn beurt gezien wordt als de standaard in de leveringsketen in de auto-industrie. De waarde specificeert hoe hoog de mogelijkheid is fouten in een levering te vinden.
CAQ CAQ-software wordt gebruikt in de kwaliteitsgarantie, waarin de ontvangen inspectie en de documentatie van de testresultaten worden uitgevoerd. CAQ staat voor “Computer Aided Quality”, computerondersteunde kwaliteit. Deze software wordt gebruikt om inspectieschema's op te stellen voor alle producten van de merken DT Spare Parts en SIEGEL Automotive. Deze inspectieschema's worden gebruikt om goederenontvangstinspecties te genereren. De schema's omvatten alle testrelevante vereisten. Onderzoekers krijgen deze samen met technische documentatie te zien, zoals tekeningen of schakelschema's enz. De testresultaten worden in de software gedocumenteerd door de onderzoeker en volgens de auditvoorschriften opgeslagen. Dit garandeert de traceerbaarheid van de kwaliteitsgarantie op lange termijn. Deze CAQ-software wordt ook gebruikt in productontwikkeling en aftersalesservices.
Traceerbaarheid van batches Bij de traceerbaarheid van batches worden lotnummers gebruikt, wat betekent dat de merkproducten van DT Spare Parts en SIEGEL Automotive volledig traceerbaar zijn in de markt. Distributiepartners voorzien hun werkplaatsklanten met lotnummers die efficiënte afhandeling garanderen, bijvoorbeeld in het geval van garantieclaims. Het lotnummer kunt u vinden in de documenten van de leverancier, op het artikeletiket of op het artikel zelf. Diesel Technic SE garandeert op deze manier voortdurend de traceerbaarheid van de artikelen. Het lotnummer is een belangrijk fundament waarop de bedrijfseigen merkgarantie is gebouwd. Goed functionerende traceerbaarheid van batches bouwt mee aan het vertrouwen in kwaliteit en veiligheid.
DTQS procesauditors Een onderdeel van het Diesel Technic Quality Systems (DTQS) is het regelmatig uitvoeren van procesaudits bij de leveranciers binnen de productlevenscyclus voor artikelen van de merken DT Spare Parts en SIEGEL Automotive. Getrainde en gecertificeerde DTQS-procesauditors bezoeken de externe productielocaties om de doelmatigheid en het verbeteringspotentieel van de bestaande productieprocessen te controleren. Met behulp van de DTQS-vragenlijst, gebaseerd op de kwaliteitsstandaard VDA 6.3, worden de afzonderlijke processtappen bevraagd en gecontroleerd en worden alle resultaten gedocumenteerd. In een definitief actieplan worden de taken voor de aanpassing en verbetering van de productieprocessen beschreven en samen met de leveranciers binnen een bepaalde termijn uitgevoerd en gecontroleerd.
Garantie Gebruikers kunnen wereldwijd profiteren van producten van het merk DT Spare Parts met 24 maanden garantie en van het merk SIEGEL Automotive met 12 maanden garantie, gerekend vanaf de aankoopdatum. Een garantie is altijd een vrijwillig en grotendeels op maat gesneden service. Dit biedt extra voordelen bovenop en voorbij onze door de wet gegarandeerde garantieclaims. Een garantie betekent dat de garantiegever onvoorwaardelijke compensatie biedt gedurende een vooraf bepaalde periode in het geval van gebreken of schade. Mocht een functioneel gebrek in een product aanwezig zijn, dan is Diesel Technic binnen het bereik van de garantie verplicht om een vervanging te bieden. Door de zorgvuldige analyse van het gebrek en, indien nodig, snel ingevoerde verbeteringsmaatregelen kan elke garantieclaim zelfs een gelegenheid bieden tot productverbetering. Dit biedt voordelen voor zowel de distributiepartners als hun klanten als voor Diesel Technic.
VDA 6.3 VDA is een afkorting voor Verband der Automobilindustrie e.V., de Duitse vereniging voor de auto-industrie. Deze vereniging publiceert richtlijnen en verordeningen voor de implementatie van standaards en OE/OEM-vereisten. In de procesmatige audit VDA 6.3 worden de productie, serieproductie en serviceprocessen van de auto-industrie geëvalueerd. De auto-industrie ontwikkelde de standaards samen met een aantal Duitse autofabrikanten en -leveranciers. De procesmatige audit volgens VDA 6.3 is een essentieel instrument voor het bewaken van de processen. VDA 6.3 heeft zichzelf op de kaart gezet als de wereldwijde standaard voor procesmatige audits, omdat het de resultaten onderling vergelijkbaar maakt. De audit zelf ondersteunt de nominatie en kwalificatie van leveranciers en de evaluatie en kwalificatie van afzonderlijke serieproductieprocessen en -services. Een succesvolle procesmatige audit volgens VDA 6.3 levert het bewijs van de naleving van ISO TS-vereisten. Binnen het kader van 'continue verbeteringen' ondersteunen deze methoden ook het waarborgen van hoge kwaliteitsstandaards en het vermijden van negatieve kostenontwikkelingen. Om deze redenen en om de hoge niveaus van klanttevredenheid te garanderen heeft Diesel Technic SE zijn eigen team van VDA 6.3-auditors opgezet. Voor distributiepartners van Diesel Technic en hun werkplaatsklanten zorgt dit dat de merkproducten van gegarandeerde kwaliteit wereldwijd beschikbaar zijn. En mocht er een toch een probleem zijn, dan betekent een duurzame aanpassing in het proces dat het probleem eenmalig is.
8D-rapport Het 8D-rapport is een document dat tussen de leverancier en Diesel Technic wordt uitgewisseld in het kader van het DTQS - Diesel Technic Quality System - als er sprake is van een afwijking van de productspecifieke specificaties (bijv. stilstand van binnenkomende goederen). 8D staat voor de acht disciplines (processtappen) die voor het probleemoplossingsproces door de leverancier nodig zijn voor de verwerking van kwaliteitsproblemen en om de vastgestelde fouten op korte en lange termijn te verhelpen. Een 8D-rapport maakt daarmee deel uit van het continue verbeteringsproces, CIP, met de leverancier. Het wordt gecreëerd door Quality Assurance, ingevuld door de leverancier, gecontroleerd door engineering/ontwikkeling op uitvoerbaarheid en de implementatie van maatregelen wordt gemonitord door Quality Assurance.

browser hint

Your browser version is outdated. Please update your browser. We recommend Google Chrome for optimal use of the website.

Download