IMS

Geïntegreerd managementsysteem

Professionele documentatie

Diesel Technic heeft een geïntegreerd managementsysteem ontwikkeld conform DIN EN ISO 9001: 2015 (kwaliteitsbeheersysteem), DIN EN ISO 14001: 2015 (milieuzorgsysteem) en DIN EN ISO 45001:2018 (beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk). Van productontwikkeling tot aftersalesdiensten, alle processen zijn gedocumenteerd volgens de IMS-vereisten.

De basisvereisten voor een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem en de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, worden ingevuld door de professionele documentatie van de structurele en procesorganisatie, als ook door vraaggerelateerde training en preventiemaatregelen.

Milieubescherming en veilige werkomgeving

Met de certificering volgens DIN EN ISO 14001: 2015 heeft Diesel Technic zich gecommitteerd aan milieubescherming. De zelf opgelegde eisen m.b.t.  duurzaam handelen hebben betrekking op alle medewerkers, afdelingen, leveranciers en dienstverleners.

Alle bedrijfsprocessen zijn ook gericht op de eisen van het ARBO-managementsysteem DIN EN ISO 45001:2018 om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen.

browser hint

Your browser version is outdated. Please update your browser. We recommend Google Chrome for optimal use of the website.

Download