Menu

Ook in 2016 weer samen voor de regio

DIESEL TECHNIC

Medewerkers van de firma Diesel Technic AG maken zich opnieuw sterk voor sociale projecten

Ook in het jaar 2016 zetten de medewerkers van de firma Diesel Technic AG zich in voor sociale voorzieningen en verenigingen in de regio. De medewerkers hadden in het voorjaar de slogan voor donaties: nieuwe ronde, nieuw geluk! . In 2015 is, op verzoek van de directie om mee te doen in het sociale aspect van de totaalaanbieder van onderdelen voor bedrijfsvoertuigen, een nieuw donatiesysteem opgezet. Als donateurs vulden de medewerkers een donatieformulier in en stelden ze ontvangers van een donatie voor uit de sector van openbaar nut of uit de culturele sector.

Om de in de vrije tijd van de medewerkers aanwezige betrokkenheid bij diverse verenigingen en sociale voorzieningen te ondersteunen, stelde de firma Diesel Technic AG ook in 2016 weer een extra donatiebudget voor het goede doel ter beschikking. Uit alle door de medewerkers ingediende en geldige donatieformulieren werden 40 begunstigden getrokken tijdens het zomerfeest van Diesel Technic.

De begunstigden hebben met de donaties intussen talrijke projecten ondersteund. Een ambulante hospitium dienst uit de regio investeerde het geschonken geld in de opleiding van een nieuwe cursusleider, zodat er nieuwe hospitium vrijwilligers opgeleid en gekwalificeerd kunnen worden. Verenigingen ter bevordering van basis- en kleuterscholen in de regio kochten nieuwe leermiddelen en speeltoestellen voor onbezorgd leer- en speelplezier. Ook sportverenigingen en jeugdbrandweren uit de regio zijn onder de begunstigden van een donatie van dit jaar terug te vinden. Ze kochten met het geld vooral nieuwe toestellen aan en investeerden verder in het jeugdwerk.

De medewerkers van de firma Diesel Technic AG zijn blij dat ze ook dit jaar als donateur 40 begunstigden een groot plezier doen en zich samen in de regio voor sociale projecten sterk konden maken.