date
Language
 
15.03.2010

Product Portrait

Condensatoren voor aircosystemen in trucks en bussen

Het merk DT Spare Parts biedt een alomvattend totaalassortiment met meer dan 30 000 verschillende reservedelen voor vrachtwagens, trailers en bussen, onder andere ook alle courante condensatoren voor aircosystemen.

De van hoogwaardige materialen vervaardigde producten van het merk DT voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en garanderen een lange levensduur.

DT Spare Parts heeft een compleet assortiment aircocondensatoren in het programma. Daarnaast zijn op aanvraag alle overige componenten van het aircocircuit leverbaar, met de bijbehorende slangen. Aircosystemen worden beschouwd als een veiligheidsfactor, omdat in een hete cabine het reactievermogen en de concentratie van de chauffeur sterk afnemen.

Een optimaal ingestelde airconditioning zorgt er daarentegen voor dat ook bij hoge buitentemperaturen een aangenaam werkklimaat heerst, voor maximale verkeersveiligheid.

Condensatoren van het merk DT als belangrijk bestanddeel van de airconditioning

Een aircosysteem is ervoor ontworpen, de warmte aan de lucht van de omgeving te onttrekken en zodoende de temperatuur van de lucht te regelen. Verder brengt een airco de vochtigheidsgraad naar beneden en helpt daarmee te voorkomen dat de ruiten beslagen raken. De compressor zuigt het gasvormige koelmiddel aan uit de verdamper en comprimeert het. Vandaar gaat het koelmiddel naar de condensator, die voor de radiateur is geplaatst.

DT-Technic Info

In de condensator wordt het gas van de buitenlucht afgekoeld en daarmee vloeibaar gemaakt. De warmte die aan het koelmiddel is onttrokken, wordt daar afgegeven aan de buitenlucht. De droger verzamelt nu het vloeibaar geworden koelmiddel en ontdoet dit van vocht en vuil. Via de expansieklep wordt het koelmiddel bevrijd van de druk en geïnjecteerd in de verdamper, waar het dan verdampt.

Vanwege de lage druk en het opnemen van de omgevingswarmte, wordt het koelmiddel sterk verhit en daardoor gasvormig. De afgekoelde lucht wordt naar het interieur van het voertuig geleid, met als gevolg dat daar de temperatuur van de lucht naar beneden gaat.
De DT-condensatoren voor aircosystemen onderscheiden zich door de volgende eigenschappen:

· Hoge kwaliteit
· Zeer goede afwerking
· Optimale functionaliteit
· Zeer goede geleiding van warmte
· Lange levensduur

 

Beschrijving van het functioneren van de diverse componenten van het aircocircuit

 1. Compressor
  Jaagt het koelmiddel door het aircosysteem.
  Hij zuigt het koelmiddel in gasvormige toestand aan, om het vervolgens gecomprimeerd onder hoge druk verder te geleiden naar de condensator.
 2. Condenser
  Deze heeft tot taak, het verhitte en onder hoge druk staande koelmiddel af te koelen. Via de koelribben wordt de warmte afgegeven aan de omgeving. Door de afkoeling wordt de druk op het koelmiddel verminderd en gaat de aggregatietoestand van gasvormig over in vloeibaar.
 3. De Droger
  De functie van de droger is het koelmiddel te reinigen en het vocht eraan te onttrekken. De filterdroger is voor het verzamelen van het vocht gebonden aan een bepaalde capaciteit. Om die reden moet de droger bij elke onderhoudsbeurt of reparatie.
 4. Expansieklep
  De expansieklep brengt het vloeibare koelmiddel van het gedeelte met hoge druk over naar het gedeelte met lage druk. Hij regelt de hoeveelheid ingespoten koelmiddel aan de hand van de warmtebelasting.
 5. Verdamper
  In de verdamper wordt de hoge druk waar het koelmiddel onder staat teruggebracht. Daardoor gaat het van de vloeibare in de gasvormige toestand over. De koude die dan bij het verdampen ontstaat, wordt via het grote oppervlak van de verdamper afgegeven aan de omgeving en door de aanjager naar het interieur van het voertuig geleid.


Wij adviseren het aircosysteem regelmatig
te inspecteren.