date
Language
 
Contact  » Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Voor ons is de bescherming van uw privésfeer belangrijk! Daarom willen wij u met de onderstaande informatie uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die automatisch worden verzameld wanneer u gebruik maakt van ons internetaanbod.

Onderwerp van deze gegevensbeschermingsverklaring
Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle diensten die onder het domein www.dieseltechnic.com worden aangeboden. Indien niet anders vermeld wordt, regelt deze gegevensbeschermingsverklaring uitsluitend hoe DIESEL TECHNIC AG met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van diensten van derden, gelden uitsluitend de gegevensbeschermingsvoorwaarden van deze derden. DIESEL TECHNIC AG controleert de gegevensbeschermingsvoorwaarden van derden niet.

Onze nieuwsbrieven omvatten een "Unsubscribe"-link, via welke de nieuwsbrief opgezegd kan worden.

Verantwoordelijke instantie
Verantwoordelijke instantie in de zin van de Duitse wet persoonsregistraties is DIESEL TECHNIC AG, t.a.v. de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf/Duitsland.

Soort en omvang van de verzamelde gegevens
In principe kunt u onze internetpagina’s oproepen zonder ons persoonsgegevens mee te delen. U kunt te allen tijde zelf kiezen of u ons uw gegevens wilt meedelen. Als u contact met ons opneemt via onze internetpagina‘s (bijv. catalogus- of loginaanvragen), bestellingen opgeeft via het Partner Portal of gebruik maakt van diensten met toegevoegde waarde, hebben wij daarvoor uw persoonsgegevens nodig. Bij deze gegevens gaat het om uw naam, uw adres, uw telefoon- en faxnummer, uw e-mailadres en andere vrijwillig door u meegedeelde gegevens die wij in individuele gevallen van u vragen. Wij hebben deze gegevens nodig om uw bestellingen af te handelen. Tot slot hebben we deze en eventueel andere gegevens ook nodig om te kunnen reageren op verzoeken, vragen en kritiek.

Bij een bezoek aan onze website geeft uw internetbrowser standaard gegevens door aan onze webserver. Daarbij gaat het onder andere over de datum en de duur van uw bezoek, het browsertype en uw landherkenning. Verder wordt informatie doorgegeven over de website van waaruit u ons bezoekt en de internetpagina's die u bij ons bekijkt. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem opgeslagen en worden op geen enkel moment toegewezen aan een bepaalde persoon.

Aanbevelingen
Als u over een klantenaccount en gepersonaliseerde toegangsgegevens tot het Partner Portal beschikt, slaan wij op welke artikelen u hebt gezocht en bij ons hebt aangevraagd of besteld, maar ook welke artikelen u niet hebt gekocht of aangevraagd. We gebruiken deze informatie om ons productassortiment voortdurend te optimaliseren en om u uw toekomstige aankopen te vergemakkelijken. Deze gegevens slaan we op en gebruiken we echter alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, die we u bij de registratie laten bezorgen. Natuurlijk kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken naar de toekomst toe via een bericht per post of e-mail aan:

DIESEL TECHNIC AG
Ter attentie van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
Wehrmannsdamm 5-
27245 Kirchdorf/Duitsland
E-mail: datasecurity@dieseltechnic.com

Opmerking: Zonder uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens kan het Partner Portal niet worden gebruikt en aanvragen en bestellingen moet via de conventionele manier (tel. / fax / e-mail) worden gedaan.

Cookies
Bij het bezoek aan onze internetpagina's zetten we af en toe cookies in, kleine tekstbestanden dus die op uw computer worden neergelegd en die uw browser opslaat. Zij dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectief en veilig te maken. De meeste door ons gebruikte cookies zijn 'session cookies'. Zodra u na uw bezoek uitlogt, worden ze automatisch gereset. Als u de sessie beëindigt door uw browser te sluiten, blijft het cookie een tijd behouden en wordt het ofwel overschreven of door de 'client' gewist. Onze cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en zij bevatten geen virussen. De opslag van cookies op uw computer kan door dienovereenkomstige instellingen van uw internetbrowser verhinderd worden. Bedenk wel dat de goede werking en de functionele omvang van ons internetaanbod daardoor beperkt kan worden. Cookies worden door ons alleen gebruikt voor de verificatie van inputgegevens van gebruikers en voor authentiserings - en veiligheidsdoeleinden. Er worden geen gegevensstatistieken opgesteld.

Gebruik van uw gegevens
Wij maken u erop attent dat wij persoonsgerelateerde gegevens die via onze website worden verzameld, voor een bepaald doel gestemd en volgens de wettelijke bepalingen, met name de bepalingen van de Duitse wet persoonsregistraties (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG) verwerken en gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens om ons internetaanbod en ons dienstenpakket op de behoefte af te stemmen en voortdurend te verbeteren.

Als u ons een contactaanvraag toestuurt en uw gegevens binnen dat kader hebt meegedeeld, gebruiken wij uw gegevens voor zover deze nodig zijn om uw aanvraag te verwerken en af te handelen. Als u via ons Partner Portal een bestelling of aanvraag hebt verzonden, gebruiken wij uw gegevens voor zover deze nodig zijn om uw bestelling of aanvraag af te handelen.

De automatisch door uw internetbrowser verzonden gegevens en informatie worden door ons om statistische redenen opgeslagen en gebruikt voor de gebruikersanalyse en het gebruikersgedrag (bijv. Google Analytics). De regelmatige evaluatie van de toegangsstatistieken op de internetpagina's geeft ons een beeld van de chronologische ontwikkeling van de bezoekersresonantie en het variërende succes van ons online aanbod. Op deze analyses baseren wij onder andere de verdere ontwikkeling van de website en werken wij nieuwe of verbeterde strategieën uit. Deze informatie wordt gescheiden van de door u toegezonden gegevens opgeslagen. Het is niet mogelijk om deze gegevens toe te wijzen aan individuele personen. Wij stellen ook geen gebruikersprofielen op. Uw IP-adres wordt uitsluitend opgeslagen in verkorte vorm en onmiddellijk verwijderd.

Als wij uw gegevens willen gebruiken voor een doeleinde waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming vereist is, zullen wij u in dat geval uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. U kunt een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde voor toekomstig gebruik herroepen. Indien de toestemming binnen het kader van ons internetaanbod elektronisch gegeven wordt, nemen wij de wettelijke informatie- en protocolvoorschriften in acht.

Uw persoonsgerelateerde gegevens zijn onderworpen aan de speciale bescherming van de privacywetten, die wij respecteren door middel van technische en organisatorische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op speciaal beschermde computers. De verwerking en opslag geschieden uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u ons deze gegevens beschikbaar hebt gesteld. Onze medewerkers zijn verplicht, de gegevensbescherming conform § 5 BDSG in acht te nemen.

Doorgeven van gegevens.
Voor de uitlevering van producten werken we gedeeltelijk met verkooppartners. Na het invoeren van uw contactgegevens wordt gecontroleerd wie verantwoordelijk is voor u. Wanneer wij niet direct verantwoordelijk zijn, maar een verkooppartner voor u zal zorgen, dan wij informeren u onmiddellijk over zijn contactgegevens. Bovendien informeren we ook onze verkooppartner met de door u beschikking gestelde gegevens. Indien u niet wenst dat uw gegevens verder worden gegeven aan de betreffende verkooppartner, deel ons dit dan mee in het bericht bij de aanvraag.
Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens uit productbestellingen alleen binnen de DIESEL TECHNIC-groep en, voor zover dit noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden, de bedrijven die ermee verbonden zijn.

Indien DIESEL TECHNIC AG, een door DIESEL TECHNIC AG als meerderheidsdeelneming geleide onderneming, individuele dochtermaatschappijen of ondernemingsdivisies verkocht worden, worden uw klantgegevens in de regel samen met het over te dragen deel van de onderneming overgedragen. Uiteraard zijn uw gegevens ook dan onderhevig aan deze gegevensbeschermingsverklaring en de van toepassing zijnde wetten op persoonsregistraties.

Wissen van gegevens
Zodra uw gegevens niet meer vereist zijn voor de voornoemde doeleinden, worden zij gewist. Indien gegevens om belastingtechnische redenen bewaard moeten blijven, worden zij geblokkeerd. Zij staan dan niet meer ter beschikking voor verder gebruik.

Wijzigingen aan deze gegevensbeschermingsverklaring
DIESEL TECHNIC AG behoudt zich voor deze gegevensbeschermingsverklaring eventueel in overeenstemming met toekomstige wijzigingen bij het gebruik van uw persoonsgegevens aan te passen.

Informatie.
Bij vragen over de gegevensbescherming kunt u eveneens met ons contact opnemen via het voornoemde e-mailadres. Onder dit e-mailadres kunt u ook te allen tijde uw bij DIESEL TECHNIC AG opgeslagen gegevens opvragen, dan wel laten wijzigen of wissen.
© 2015 • DIESEL TECHNIC AG •
Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

 

Nieuwe producten

4.68172 | Thermostaat
4.68608 | Ventilatiemotor
5.70262 | Magneetventiel, ECAS
2.30053 | Koppelingsversterker
3.25527 | Motorremklep, compleet
4.67850SP | Stuurinrichting, zonder kogelgewrichten
2.94559 | Reparatieset, EBS ventiel
3.25550 | Motorrem, met motorremklep
4.64852 | Cabineslot
6.30090 | Ventilatorsteun
 
 

Nieuwe catalogi

image
image
image
image
image

Product Portraits

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image