Menu

Diesel Technic Quality System

DTQS: Gegarandeerde merkkwaliteit voor tevreden klanten

Consequent hoog kwaliteitsniveau

Distributiepartners en hun klanten vertrouwen op veilige merkproducten met de kwaliteitsgarantie van Diesel Technic. Het Diesel Technic Quality System (DTQS) staat garant voor het het constant hoge kwaliteitsniveau en de continue productoptimalisatie. De centrale interface tussen productbeheer, engineering & ontwikkeling en kwaliteitsbeheer is het Computer Aided Quality System (CAQ).

Na de succesvolle eerste monsterinspectie worden de productgerelateerde inspectieplannen opgeslagen in het CAQ-systeem. Alle continue kwaliteitsinspecties die worden uitgevoerd op basis van het AQL ISO 2859 protocol, zijn gedocumenteerd. Tevens worden in het CAQ-system de 8D-rapporten voor het volgen van productoptimalisaties en de resultaten van de kwaliteitscirkel gedocumenteerd.  Regelmatige audits van gecertificeerde leveranciers door het interne team van VDA 6.3 procescontroleurs ronden het uitgebreide Diesel Technic Quality System (DTQS) af. Dit wordt ondersteund door geaccrediteerde, externe testorganisaties.

Ondersteuning door experts

Distributiepartners en hun klanten worden ondersteund door ervaren ingenieurs/mechatronica-technici voor technische vragen over merkproducten van Diesel Technic. Voor de snelle probleemanalyse en eerlijke afhandeling van garantiegevallen zorgen we voor begrijpelijke, transparante communicatie, zo nodig voorzien van gedetailleerde testrapporten.

Meertalige, geïllustreerde montage-instructies, met name voor veiligheidsgerelateerde en complexe producten, ondersteunen de monteurs in de werkplaats tijdens de installatie. Ook dragen deze bij tot het voorkomen van terugkerende montagefouten.

Mocht, ondanks alle maatregelen, toch een garantiegeval optreden, dan worden de optimalisatiemaatregelen die in de 8D-rapporten zijn vastgelegd doorgevoerd in het proces voor duurzame productontwikkeling als onderdeel van het Continuous Improvement Process (CIP).

Eigen testcentrum

Met een eigen testcentrum op het hoofdkantoor in Duitsland kunnen we de productkwaliteit en -prestaties testen in vergelijking met de originele onderdelen. Bovendien kunnen we een lange gebruiksperiode garanderen op basis van langetermijntests. Op zelf ontwikkelde testbanken kunnen de meest uiteenlopende vereisten worden gesimuleerd. Getrainde specialisten evalueren vervolgens de resultaten en starten zo nodig verdere productoptimalisatieprocessen. Naast deze laboratoriumproducttesten voeren we regelmatig praktijktesten uit met testwagens van competentiepartners. Deze feedback wordt ook continu verwerkt in de duurzame verbetering van de kwaliteit van onze merkproducten.